Cizeta Icyitegererezo n'ibisobanuro

Umurongo Imyaka Ubwoko bwa moteri
6.0 i V16 64V (520 hp) 1989 1993 Cizeta V16t 1989 – 6.0 i V16 64V (520 hp)
#Hasi kujya hejuru